Links

Illustration af hvordan du får god rotation ved fremadroning http://www.rungstedkajak.dk/media/94985/rotaget.wmv
 
Dansk Kano & Kajak Forbund
 
 
Naturstyrelsens hjemmeside (Miljøministeriet), hvor du kan finde information om gode steder at ro og overnatte og kort over mange områder i Danmark
 
http://www.sejlsikkert.dk/ - En og meget informativ og nyttig side om sejladsbestemmelser, sikkerhed mv.
 
http://www.soesport.dk/Sider/forside.aspx - Gode og informative foldere om blandt andet kulde, sikkerhed til søs mv.
 
FK Odsherred Kajak Klub  | ki.ha@post.cybercity.dk