Mere om sikkerhed

Sikkerhedsbestemmelser for FK Odsherreds Kajak Klub. Dateret 2. december 2015.
Hele teksten kan down-loades og udskrives her: PDF-format

 

Teksten på denne side er under gennemskrivning.

Mvh

Bestyrelsen

 

Vigtigste sikkerhedsregel er den sunde fornuft ved vurdering af vejr, vand, vind og egen formåen

 

Børn og unge:

For børn og unge under 18 år skal underskrives indmeldelsesformular af forældre eller værge

Børn optages fra det fyldte 8. år

Børn og unge under 18 år ror i FKOKKK under forældres/værges ansvar

Børn og unge under 15 år, må kun ro ifølge med en voksen frigivet roer

Hensyn til vejrforhold

Ingen kajak må fjerne sig længere fra land, end at mandskabet kan bjærge sig selv og kajakken i land.

Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge skal der straks søges land.

Skade på materiel
Al skade på materiel, der ikke skyldes slid eller ælde, erstattes af den, der forvolder skaden. Havarier hæfter den for, som er årsag hertil.
FK Odsherred Kajak Klub  | ki.ha@post.cybercity.dk